جوشکاری افقی بر روی لوله در وضعیت عمودی

سپتامبر 27, 2018
جوشکاری لوله با الکترود دستی

جوشکاری لوله با الکترود دستی

جوشکاری لوله با الکترود دستی در دهه های اخیر، صنعت نفت و گازبه دلیل اهمیت بالایی که دارند تبدیل به یکی از صنایع تاثیرگذار در اقتصاد […]
تماس - بخش فروش