تذکرات عمومی لوله کشی سیستم فاضلاب

اسفند 2, 1397
لوله کشی سیستم فاضلاب

تذکرات عمومی لوله کشی سیستم فاضلاب

تذکرات عمومی لوله کشی سیستم فاضلاب جنس لوله های فاضلاب بزرگتر ازً2 و ونت بزرگتر ازً2,5 و فتینیگها و اتصالات از نوع پلی اتیلن جوشی وکوچکتر […]
تماس - بخش فروش