بازارها و كاربرد لوله چدنی

فروردین 27, 1397
لوله بزرگ فاضلابی

لوله های سایز بزرگ آب و فاضلاب

لوله های سایز بزرگ آب و فاضلاب مقدمه شرکت Freedonia در سال  1985 در ایالات متحده امریکا تأسیس شده و در زمینه انجام پروژه های تحقیقات […]
مهر 19, 1397
محاسبه ابعاد يك مهار كننده بتوني در يك زانويي

محاسبه ابعاد یک مهار کننده بتونی در یک زانویی

محاسبه ابعاد یک مهار کننده بتونی در یک زانویی ابتدا باید یکبار دیگر اصول فصل ٨یادآوری شوند. جائیکه یک زانویی به علت نیروهای فشار داخلی آب […]
مهر 23, 1397
افت فشار در خطوط لوله مستقيم

افت فشار در خطوط لوله مستقیم

افت فشار در خطوط لوله مستقیم از شکل خارج شدن به دنبال خمش و بارهای موضعی، تغییر شکل لوله رخ می دهد. ابتدا حالت اول توصیف […]
تماس - بخش فروش