اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ

اکتبر 26, 2017
اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ

اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ

اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ   اتصالات مهره ماسورهای و پرسی : 1- مهره ماسورهها : از این اتصال برای وصل کردن لوله به […]
تماس - بخش فروش