اکتبر 26, 2017
اتصالات رايزر سيستم لوله سوپرپایپ

اتصالات رایزر سیستم لوله سوپرپایپ

اتصالات رایزر سیستم لوله سوپرپایپ اتصالات رایزر سیستم : رایزرسیستم از 29 قطعه تشکیل شده که به صورت مدولار با هم ترکیب و تشکیل 300 قطعه […]
تماس - بخش فروش