مهر 12, 1397
تكنيك لوله های چدنی

تکنیک لوله های چدنی

تکنیک لوله های چدنی هند بوک تکنیک لوله های چدنی لوله و اتصالات چدن نشکن مترجم :علیرضا خیراندیش پیش گفتار : چاپ پنجم هند بوک لوله […]
مهر 16, 1397
تکنیک لوله های چدنی

تکنیک لوله های چدنی 3

تکنیک لوله های چدنی 3 –دوام مواد پوشش بخش های خطوط لوله چدن نشکن می توانند با مواد آلی یا غیر آلی پوشش داده می شوند. […]
مهر 17, 1397

افت فشار در خطوط لوله مستقیم

افت فشار در خطوط لوله مستقیم مقادیر امنیت طبق مبانی احتمالات تئوری اطمینان پذیری تحقیق می گردد.لذا گسترش قابلیت تحمل بار لوله و بارها در نظر […]
مهر 18, 1397
کاربرد لوله سیاه فولادی

اتصالات با سیستم لوله ای

اتصالات با سیستم لوله ای در مقاله اتصالات با سیستم لوله ای اتصالات با سیستم لوله ای که شکل پروفیل داخلی آنها سرکاسه لوله تایتون است […]
تماس - بخش فروش