اکتبر 4, 2018

تكنيك لوله هاي چدنی

تكنيك لوله هاي چدنی هند بوك تكنيك لوله هاي چدني لوله و اتصالات چدن نشكن مترجم :عليرضا خيرانديش پيش گفتار : چاپ پنجم هند بوك لوله […]
اکتبر 8, 2018

تکنیک لوله های چدنی 3

تکنیک لوله های چدنی 3 –دوام مواد پوشش بخش هاي خطوط لوله چدن نشكن مي توانند با مواد آلي يا غير آلي پوشش داده مي شوند. […]
اکتبر 9, 2018

افت فشار در خطوط لوله مستقيم

افت فشار در خطوط لوله مستقيم مقادير امنيت طبق مباني احتمالات تئوري اطمينان پذيري تحقيق مي گردد.لذا گسترش قابليت تحمل بار لوله و بارها در نظر […]
اکتبر 10, 2018

اتصالات با سيستم لوله ای

اتصالات با سيستم لوله ای در مقاله اتصالات با سيستم لوله ای اتصالات با سيستم لوله اي كه شكل پروفيل داخلي آنها سركاسه لوله تايتون است […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش