تکنیک لوله های چدنی

مهر 14, 1397
تکنیک لوله های چدنی

تکنیک لوله های چدنی

تکنیک لوله های چدنی شکل 3-11 روش های اعمال پوش ملات سیمان  روش اکستروژن روش اسپری در روش اکستروژن ملات سیمان از یک نازل با شکاف […]
مهر 14, 1397
تکنیک لوله های چدنی

اتصالات با سیستم لوله ای

اتصالات با سیستم لوله ای جهت مشاهده قسمت دوم مقاله کلیک کنید.   ۶-٣-٢ اتصالات با سیستم لوله ای اتصالات با سیستم لوله ای که شکل […]
مهر 16, 1397
تکنیک لوله های چدنی

تکنیک لوله های چدنی 3

تکنیک لوله های چدنی 3 –دوام مواد پوشش بخش های خطوط لوله چدن نشکن می توانند با مواد آلی یا غیر آلی پوشش داده می شوند. […]
مهر 17, 1397

تولید لوله چدنی

تولید لوله چدنی محدوده استفاده لوله های چدن نشکن در حوزه تهیه آب و فاضلاب و گاز در جدول ١.١ آمده است . در حالات خاص […]
تماس - بخش فروش